BOW

--------------------

Biljartvrienden,

Helaas bereikte ons het treurig nieuws dat de vrouw van een van onze leden Hans Hof, Grietje is overleden.

Onze oprechte deelneming gaat uit naar Hans en zijn familie, om het verlies van zijn dierbare vrouw, hun moeder, schoonmoeder, oma en overgroot oma te kunnen verwerken. 

Voor diegenen, die niet op de clubmiddag zijn geweest, hierbij de ontvangen overlijdenskaart:

 

----------------------------------------

 

Officiële verenigingsnaam: Biljartclub Ouderen West ( BOW)
Opgericht:1971

Speelmiddagen: Woensdagmiddag ( vrij biljarten) Donderdagmiddag ( competitie ).
BOW is opgericht door de toenmalige koster van de Vrijheidskerk in het Hoefplan, waar 2 biljarttafels in de hal stonden opgesteld.
De club speelde onder auspiciën van de SKWO, tegenwoordig De Wering.
Er speelden 36 leden in 3 groepen competitie.
Door het stopzetten van de activiteiten van De Wering gaf het Kerkbestuur geen toestemming om nog langer in de Vrijheidskerk te spelen en is de club uitgeweken naar het Biljartcentrum bij de Viaanse molen.
Momenteel spelen we met 14 leden een interne competitie libre, met handicap naar sterkte. 
We zijn geen KNBB vereniging.
U bent van harte welkom op de clubmiddag om eens te kijken of wij de club zijn voor U.

Secretaris Harry Koeleman - 06-11228518