Historie

 

De oprichting

 

Een aantal biljartclubs speelde in de 90-er jaren in het Alkmaars Biljartcentrum aan de Lorentzstraat.
Deze accommodatie werd in de zomermaanden erg warm en was daarom minder geschikt voor biljartsport. Ook waren er financiële redenen om naar iets anders uit te kijken.
De verenigingen vonden elkaar in een stichting die op 1 Juli 1997 werd opgericht.
Het was grondlegger Ayolt Ekkes die veel deed voor de stichting en het nieuwe gebouw dat de naam ‘Biljartcentrum De Viaanse Molen’ kreeg.

 

Op 19 januari 1998 passeerde bij notaris Hofman in Zaanstad de oprichtingsakte van de ‘Stichting Belangenbehartiging Biljartsport Alkmaar’.
Ayolt Ekkes was de kandidaat notaris die hiervoor de stukken heeft opgesteld. Hij was zelf fanatiek beoefenaar van de biljartsport.
In artikel 2.2 staat dat de stichting haar doel, onder meer, wil bereiken door het verkrijgen van een ruimte die geschikt is om de sport te beoefenen.
Toen eind 1998 het meeste werk voor de realisatie van het biljartcentrum erop zat overleed onze grondlegger plotseling. Zijn vrouw was bij de opening in september 1999 aanwezig en zij onthulde de gedenksteen die in de hal bij de ingang hangt.

 

 

Aan de slag!
Op dinsdag 20 juli 1999 om 17:15 uur werd de voormalige gymzaal aan de Havinghastraat officieel eigendom van de S.B.B.A..
De keu werd ingeruild voor een nijptang, het smetteloze zwarte pak voor een overall met verfvlekken en houtkrullen. De voor het biljarten zo kenmerkende stilte maakte plaats voor het geluid van borende en timmerende werklieden. Dagelijks waren in het Alkmaarse biljartcentrum in wording ruim tien mensen bezig. Het was rommelig in de gymzaal van het afgebrande en gesloopte Alkwaard College. Maar door de steigers heen zag je de biljarttafels staan en met een beetje fantasie ook het beeld van een fraaie accommodatie. Die fantasie moest binnen een maand werkelijkheid worden en moesten de ballen op het groene laken rollen.
Co Bolten coördineert het bouwgedeelte, Het werk is een combinatie van zelfwerkzaamheid met steun van vakmensen. Het nieuwe centrum heeft veel te danken aan Piet Kunst, speler van ABC. Hij is oud-opzichter van bouwbedrijf de Moel en kan door zijn kennis en contacten veel regelen.
De stichting heeft in Warsteiner, die onder meer de koeling levert en de zaal verlichting, een heel goede sponsor.
De clubs, die samen zo’n honderd leden hebben moeten inventief zijn om er een niet al te duur biljartpaleisje van te maken.